ข้าวโพดอ่อน

ข้าวโพดอ่อน (Baby Corn) ฝักทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบาง ฝักอ่อนสีเขียว ข้างในมีเส้นไหมยาว มีเมล็ดอ่อนเป็นไข่ขนาดเล็กๆ เรียงอยู่สีเหลืองนวล เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำรสชาติหวานกรอบ
ข้าวโพดอ่อน (Baby Corn) ฝักทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบาง ฝักอ่อนสีเขียว ข้างในมีเส้นไหมยาว มีเมล็ดอ่อนเป็นไข่ขนาดเล็กๆ เรียงอยู่สีเหลืองนวล เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำรสชาติหวานกรอบ

ข้าวโพดอ่อน

►ข้าวโพดอ่อน (Baby Corn) เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆ หลายชั้นรอบฝัก ฝักอ่อนมีสีเขียว ข้างในมีเส้นคล้ายเส้นไหมยาว หุ้มเมล็ดอยู่ประปราย มีเมล็ดอ่อนเป็นไข่ขนาดเล็กๆ เรียงอยู่สม่ำเสมอ มีสีเหลืองนวล เมล็ดอ่อนมีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสชาติหวานกรอบ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา มีปลูกกันในหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ มีประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง นำมาประกอบอาหารต่างๆ หลายเมนู

ข้าวโพดอ่อน

พืชผักสมุนไพร
ข้าวโพดอ่อน : Baby Corn

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zea mays Linn.
อยู่ในวงศ์ : Poaceae

ข้าวโพดอ่อน (Khao-Pod-Orn) เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ลำต้นตั้งตรงแข็งแรง ลำต้นมีลักษณะอวบกลม มีแก่นเนื้อคล้ายฟองน้ำ มีข้อและปล้อง มีขนหยาบๆปกคลุม ต้นมีสีเขียว ใบมีลักษณะยาวรี ก้านใบออกหุ้มรอบๆลำต้น มีขนเล็กๆปกคลุมมีสีเขียว ดอกออกเป็นช่อ ดอกตัวเมีย มีลักษณะทรงกรวยยาว มีกาบบางๆ มีสีเขียวหลายชั้นล้อมรอบ มีเส้นคล้ายเส้นไหมยาว มีสีน้ำตาลม่วงอ่อน สีม่วงอ่อน หรือสีเหลืองส้ม ออกอยู่ด้านบนเป็นกระจุก ก้านช่อดอกสั้น ดอกออกตามกาบของใบและลำต้น ดอกตัวผู้ออกปลายยอด มีดอกย่อยเล็กๆ มีเกสรสีเหลืองเบาปลิวกระจายได้ ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก ฝักอ่อนมีสีเขียว ข้างในมีเส้นคล้ายเส้นไหมยาว หุ้มเมล็ดอยู่ประปราย มีเมล็ดอ่อนเป็นไข่ขนาดเล็กๆ เรียงอยู่สม่ำเสมอ มีสีเหลืองนวล ฝักอ่อนมีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสชาติหวานกรอบ นำมาประกอบอาหารต่างๆ หลายเมนู ในประเทศไทยมีการปลูกหลายสายพันธุ์ ที่นิยมปลูกมากคือ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดไร่

ฝักข้าวโพดอ่อน

ลำต้น เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรงแข็งแรง ลำต้นมีลักษณะอวบกลม มีแก่นเนื้อคล้ายฟองน้ำ มีข้อและปล้อง ช่วงโคนต้นมีข้อและปล้องสั้นกว่า และยาวขึ้นเรื่อยๆ มีเปลือกต้นหนา มีขนหยาบๆปกคลุม ต้นมีสีเขียว

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับกัน ใบมีลักษณะยาวรี ขอบใบเรียบ มีเส้นกลางใบตามยาวเห็นชัด ก้านใบออกหุ้มรอบๆลำต้น มีขนเล็กๆปกคลุม มีสีเขียว

ราก เป็นระบบรากฝอย มีลักษณะกลมเล็กๆ แทงลงในดิน มีรากออกที่ข้อโคนลำต้นที่อยู่ใต้ดิน ออกบริเวณรอบๆลำต้น มีสีน้ำตาล

ดอก ออกเป็นช่อ ดอกตัวเมีย มีลักษณะทรงกรวยยาว มีกาบบางๆมีสีเขียว หลายชั้นล้อมรอบ มีเส้นคล้ายเส้นไหมยาว มีสีน้ำตาลม่วงอ่อน สีม่วงอ่อน หรือสีเหลืองส้ม ออกอยู่ด้านบนเป็นกระจุก ก้านช่อดอกสั้น ดอกออกตามกาบของใบและลำต้น ดอกตัวผู้ออกปลายยอด มีดอกย่อยเล็กๆ มีเกสรสีเหลืองเบาปลิวกระจายได้

ผล เป็นฝัก มีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก ฝักอ่อนมีสีเขียว ข้างในมีเส้นคล้ายเส้นไหมยาว มีเมล็ดอ่อนเป็นไข่ขนาดเล็กๆ เรียงอยู่สม่ำเสมอ โดยรอบแกนกลางของฝัก มีสีเหลืองนวล มีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ รสชาติหวานกรอบ

เมล็ด อยู่ในฝัก เมล็ดอ่อนเล็กๆจะเรียงอยู่สม่ำเสมอ โดยรอบแกนกลางของฝัก เมล็ดมีลักษณะเป็นไข่ขนาดเล็กๆ มีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีสีเหลืองนวล

ประโยชน์และสรรพคุณข้าวโพดอ่อน

มีโปรตีน มีคาร์โบไฮเดรต มีวิตามินเอ มีวิตามินอี มีวิตามินซี มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินบี3 มีแคลเซียม มีฟอสฟอรัส มีโพแทสเซียม มีเหล็ก มีไขมัน มีพลังงาน มีเส้นใย มีสังกะสี มีเบตาแคโรทีน

ช่วยรักษาบวมน้ำ ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยรักษาขัดเบา ช่วยรักษาปัสสาวะอักเสบ ช่วยสมานแผล ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ช่วยรักษาไตอักเสบ ช่วยป้องกันโรคนิ่ว ช่วยขับน้ำนมช่วย สร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ช่วยลดคอเรสเตอรอลในเลือด ช่วยรักษาเส้นเลือดแข็งตัว ช่วยย่อยอาหาร ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยบำรุงฟัน ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยรักษาจมูกอักเสบ ช่วยเจริญอาหาร ช่วยบำรุงกระเพาะ ช่วยบำรุงลำไส้ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง

ผลข้าวโพดอ่อน

การปลูกและขยายพันธุ์ข้าวโพดอ่อน

ข้าวโพดอ่อนเป็นพืชที่เจริญได้ ในดินแทบทุกชนิด ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายจะเจริญเติบโตได้ดี ควรปลูกในฤดูฝนจะดี การปลูกจะนิยมปลูกโดยใช้ วิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด โดยนำเมล็ดพันธุ์ 2-3 เมล็ด มาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ใส่ลงในหลุมแล้วกลบดินพอแน่น ระยะห่างประมาณ 50×50 ซม.

วิธีดูแลรักษาข้าวโพดอ่อน

ข้าวโพดอ่อนเจริญเติบโตได้ง่ายๆ ต้องหมั่นรดน้ำเช้าเย็น เป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ต้องดูแลรดน้ำเสมอ โดนแดดได้ตลอดวัน จะทำให้โตได้เร็ว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอ่อน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอ่อน มีอายุประมาณ 2 เดือน หลังปลูกลงในแปลง จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ฝักมีสีเขียว การเก็บข้าวโพดอ่อน หลังจากมีไหมโผล่ออกมา เก็บฝักบนสุดก่อน สามารถเก็บได้ทุกวัน ใช้มีดหรือกรรไกรตัดฝักข้าวโพดอ่อน ตัดเบามือให้ระวังผลช้ำเสียหายง่าย แล้วปลอกเปลือกออกให้หมด และเก็บในภาชนะที่เตรียมไว้

วิธีเก็บรักษาข้าวโพดอ่อน

นำฝักข้าวโพดอ่อน มาเก็บในภาชนะที่เตรียมไว้ อย่าให้โดนแสงแดด นำใส่กล่องไว้ แล้วแช่ตู้เย็น จะเก็บได้นาน

Be the first to comment

Leave a Reply