ผักขจร

ผักขจร (Cowslip Creeper) หรือเรียกว่าผักสลิด เป็นไม้เถาเลื้อยยื่นต้น ดอกออกเป็นช่อ มีสีเหลืองอมเขียว มีรสชาติหวานอมขมนิดๆ
ผักขจร (Cowslip Creeper) หรือเรียกว่าผักสลิด เป็นไม้เถาเลื้อยยื่นต้น ดอกออกเป็นช่อ มีสีเหลืองอมเขียว มีรสชาติหวานอมขมนิดๆ

ผักขจร

►ผักขจร (Cowslip Creeper) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นเถาเหนียวมาก มียางขาว เถาอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อเถาแก่จะมีสีนํ้าตาล ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ มีสีเขียว ดอกออกเป็นช่อ อยู่เป็นพวงกระจุก มีสีเหลืองอมเขียว มีรสชาติหวานอมขมนิดๆ มีผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกลมยาวรี มีปลายแหลม ฝักอ่อนจะมีสีเขียว มีรสชาติหวานกรอบ ฝักแก่มีสีน้ำตาล มีเมล็ดลักษณะแบนรี มีปุยสีขาวติดที่ปลายเมล็ด จะปลิวเบาคล้ายนุ่น มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและอินเดีย เป็นพืชปลูกทั่วไปในประเทศเขตร้อน เป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง ผักขจรเป็นผักที่จะใช้ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก และผลรับประทาน นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู

ผักขจร

พืชผักสมุนไพร
ผักขจร : Cowslip Creeper

ผักขจร : Pakalana vine,Tonkin jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Telosma minor Craib
ในวงศ์ : Asclepiapaceae

ผักขจร (Pak-Ka-Jon) หรือมีชื่อเรียกว่าผักสลิด เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทย เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นเถาเหนียวมาก มียางขาว เถาอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อเถาแก่จะมีสีนํ้าตาล ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ มีสีเขียว ดอกออกเป็นช่อ อยู่เป็นพวงกระจุก มีสีเหลืองอมเขียว มีรสชาติหวานอมขมนิดๆ มีผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกลมยาวรี มีปลายแหลม ฝักอ่อนจะมีสีเขียว มีรสชาติหวานกรอบ ฝักแก่มีสีน้ำตาล มีเมล็ดลักษณะแบนรี มีปุยสีขาวติดที่ปลายเมล็ด จะปลิวเบาคล้ายนุ่น ผักขจรเป็นผักที่จะใช้ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก และผลรับประทาน นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู

ลำต้น เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลัก หรือต้นไม้ใหญ่ มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นเถาเหนียวมาก มียางขาว เถาอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อเถาแก่จะมีสีนํ้าตาล

ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ คล้ายใบพลู ปลายใบมีติ่งแหลม ออกเรียงเป็นคู่ตามกิ่ง มีก้านใบยาว ผิวใบเรียบ ใบมีสีเขียว

ราก เป็นระบบรากแก้ว รากมีลักษณะกลมๆ มีรากแขนง และรากฝอยเล็กๆ และสามารถแทงลงดินในระดับตื้น มีสีน้ำตาล

ดอก ออกดอกเป็นช่อเป็นพวง อยู่เป็นกระจุก มีดอกย่อยมีลักษณะทรงกรวย กลีบดอกแข็ง มีสีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงสีเขียว มีกลิ่นหอม ก้านช่อดอกยาว ออกตามซอกใบ ดอกมีรสชาติหวานอมขมนิดๆ

ผล มีผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกลมยาวรี ปลายแหลม ฝักอ่อนจะมีสีเขียว มีรสชาติหวานกรอบ ฝักแก่มีสีน้ำตาลจะแตกออก ภายในจะมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีลักษณะแบนรี มีปุยสีขาวติดที่ปลายเมล็ด จะปลิวเบาคล้ายนุ่น

เมล็ด จะอยู่ภายในฝัก เมื่อฝักแก่จะแตกออก จะมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีลักษณะแบนรี มีปุยสีขาวติดที่ปลายเมล็ด จะปลิวเบาคล้ายนุ่น

ผลผักขจร

ประโยชน์และมีสรรพคุณผักขจร

มีโปรตีน มีพลังงาน มีวิตามินซี มีวิตามินเอ มีใยอาหาร มีเบต้าแคโรทีน มีวิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 มีวิตามินซี มีธาตุฟอสฟอรัส มีธาตุเหล็ก มีธาตุแคลเซียม

แก้วิงเวียนศรีษะ แก้คลื่นไส้อาเจียน ช่วยบำรุงสายตา แก้ตาอักเสบ แก้หวัด แก้ไข้ ช่วยขับเสมหะ ช่วยบำรุงโลหิต ช่วยรักษาโลหิตเป็นพิษ ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยบำรุงปอด ช่วยบำรุงตับ ช่วยบำรุงไต ช่วยบำรุงธาตุ ช่วยถอนพิษ ช่วยขับสารพิษ ช่วยให้อาเจียน แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ ช่วยระบบขับถ่าย มีภูมิต้านทาน

วิธีการปลูกผักขจร

ผักขจรเป็นพืชที่เจริญได้ ในดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทรายจะเจริญได้ดี การปลูกผักขจรในฤดูฝน จะเจริญเติบโตได้ดีกว่า จะงอกงามเร็วกว่าปลูกในช่วงอื่น ผักขจรปกติแล้วจะไม่ค่อยมีโรค แมลงศัตรูพืชมารบกวนมาก ผักขจรเป็นพืชสวนครัวที่ปลูกง่าย ขึ้นง่าย ลงทุนน้อย ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องดูแลมาก

การปลูกสามารถปลูกได้มี 2 วิธี คือ วิธีการปลูกด้วยการเพาะเมล็ด และวิธีการปลูกด้วยเถาปักชำกิ่ง
-วิธีการปลูกใช้เมล็ดพันธุ์ นำมาเพาะในถุงเพาะชำ เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 30 วัน แล้วจึงทำการย้ายต้นกล้า นำมาปลูกลงในแปลงดิน ให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 50×100 เซนติเมตร ต้นเริ่มเลื้อยทอดยอด ให้ทำหลักปักไว้ ให้เถาเลื้อยขึ้น

-วิธีการปลูกด้วยเถาปักชำกิ่ง นำเถาที่แก่มาตัดออกเป็นท่อนๆ แล้วนำไปปักชำไว้ หรือจะนำไปปลูกลงในหลุมเลยก็ได้ ให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 50×100 เมตร ต้นเริ่มเลื้อยทอดยอด ให้ทำหลักปักไว้ ให้เถาเลื้อยขึ้น

ดอกผักขจร

วิธีดูแลรักษาผักขจร

ผักขจรสามารถทนต่อ ความแห้งแล้งได้ดี ชอบระบายน้ำดี แต่ไม่ชอบแฉะ ชอบแสงแดด ปลูกตอนแรกให้รดน้ำทุกวัน เมื่อลำต้นเริ่มเลื้อยทอดยอด ให้ทำหลักปักไว้ ทำค้างให้เถาเลื้อยขึ้น

การเก็บผลผลิตผักขจร

จะเริ่มเก็บผลผลิตดอกผักขจร ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน หลังปลูกลงในแปลง เมื่อดอกขจรโตเต็มที่ จะสามารถเก็บเกี่ยวดอกขจรได้ ให้เก็บดอกตูม แล้วนำใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ จะเก็บดอกได้ตลอดไปเรื่อยๆ

วิธีเก็บรักษาผักขจร

นำดอกขจรมาล้างน้ำให้สะอาด สะเด็ดน้ำให้แห้ง เราจะมีวิธีเก็บรักษาให้สดนานๆ คือให้นำมาห่อด้วยกระดาษหรือผ้าขาวบาง แล้วใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แล้วนำไปแช่ตู้เย็น จะเก็บไว้ได้นาน

Be the first to comment

Leave a Reply