พาสลีย์

พาสลีย์ (Parsley) เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง คล้ายต้นผักชี ก้านใบแทงมาจากเหง้าใต้ดิน ใบหยิกเป็นฝอยและใบเรียบแบน ตามสายพันธุ์ ใบแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
พาสลีย์ (Parsley) เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง คล้ายต้นผักชี ก้านใบแทงมาจากเหง้าใต้ดิน ใบหยิกเป็นฝอยและใบเรียบแบน ตามสายพันธุ์ ใบแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

พาสลีย์

►พาสลีย์ (Parsley) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก คล้ายต้นผักชี ต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีลักษณะสั้นๆ ห่อหุ้มไปด้วยก้านใบโดยรอบๆโคนต้น ก้านใบแทงมาจากเหง้าใต้ดิน มีสีเขียวอ่อน และมีกลิ่นหอม ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีก้านใบยาวเป็นสามเหลี่ยม โคนก้านใหญ่ปลายเรียว แทงมาจากเหง้าใต้ดิน แผ่ออกเป็นกาบหุ้มรอบๆลำต้น มีใบย่อยบนก้าน ออกตรงข้ามกัน มีลักษณะทรงกลมรี ใบเว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีรอยหยักรอบนอก มีสามใบย่อยอยู่บนก้าน มีใบหยิกเป็นฝอยและใบเรียบแบน ตามสายพันธุ์ ใบแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีถิ่นกำเนิดในเมดิเตอร์เรเนียน ทวีปยุโรป เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปทั่วโลก มีปลูกหลายสายพันธุ์ เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีประโยชน์สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง นำมาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู

พาสลีย์

พืชผักสมุนไพร
พาสลีย์ : Parsley

พาสลีย์ : garden parsley
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petroselinum crispum
อยู่ในวงค์ : Apiaceae

พาสลีย์ (Parsley) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก คล้ายต้นผักชี ต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีลักษณะสั้นๆ ห่อหุ้มไปด้วยก้านใบโดยรอบๆโคนต้น ก้านใบแทงมาจากเหง้าใต้ดิน มีสีเขียวอ่อน และมีกลิ่นหอม ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีก้านใบยาวเป็นสามเหลี่ยม โคนก้านใหญ่ปลายเรียว แทงมาจากเหง้าใต้ดิน แผ่ออกเป็นกาบหุ้มรอบๆลำต้น มีใบย่อยบนก้าน ออกตรงข้ามกัน มีลักษณะทรงกลมรี ใบเว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีรอยหยักรอบนอก มีสามใบย่อยอยู่บนก้าน มีใบหยิกเป็นฝอยและใบเรียบแบน ตามสายพันธุ์ ใบแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว มีดอกย่อยเล็กๆ มีลักษณะแบบซี่ร่ม กลีบดอกมีสีขาวหรือสีเหลือง มีก้านดอกย่อยเล็กๆ เมล็ดมาจากผลแก่แตกออก มีลักษณะรูปไข่ มีขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลแดงสลับขาว เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีประโยชน์สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง นำมาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู
พาสลีย์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ
-พาสลีย์ใช้ใบ มีสองสายพันธุ์คือ มีใบหยิกเป็นฝอย และใบเรียบแบน
-พาสลีย์ใช้หัว มีหัวใต้ดินยาวเรียว

ลำต้น เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก คล้ายต้นผักชี ต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีลักษณะสั้นๆ ห่อหุ้มไปด้วยก้านใบโดยรอบๆโคนต้น ก้านใบแทงมาจากเหง้าใต้ดิน มีสีเขียวอ่อน และมีกลิ่นหอม

ใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีก้านใบยาวเป็นสามเหลี่ยม โคนก้านใหญ่ปลายเรียว แทงมาจากเหง้าใต้ดิน แผ่ออกเป็นกาบหุ้มรอบๆลำต้น มีใบย่อยบนก้าน ออกตรงข้ามกัน มีลักษณะทรงกลมรี ใบเว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีรอยหยักรอบนอก มีสามใบย่อยอยู่บนก้าน มีใบหยิกเป็นฝอยและใบเรียบแบน ตามสายพันธุ์ ใบแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ราก มีระบบรากแก้ว มีลักษณะกลมๆ แทงลึกลงในดิน มีรากแขนงรากฝอยเล็กๆ มีสีน้ำตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ดอก ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว มีดอกย่อยเล็กๆ มีลักษณะแบบซี่ร่ม กลีบดอกมีสีขาวหรือสีเหลือง มีก้านดอกย่อยเล็กๆ

ผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล ผลแก่แตกออกได้ มีเมล็ดเล็กอยู่

เมล็ด มาจากผลแก่แตกออก มีลักษณะรูปไข่ มีขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลแดงสลับขาว

ประโยชน์และสรรพคุณพาสลีย์

มีวิตามินเอ มีโพแทสเซียม มีฟอสฟอรัส มีเบตาแคโรทีน มีวิตามินซี มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินบี3 มีวิตามินบี5 มีวิตามินบี6 มีวิตามินบี9 มีแคลเซียม มีเส้นใย มีโปรตีน มีคาร์โบไฮเดรต มีวิตามินเอ มีวิตามินเค มีโซเดียม มีสังกะสี มีน้ำตาล มีไขมัน มีพลังงาน

ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูง ช่วยขับเสมหะ ช่วยละลายเสมหะ ช่วยลดคลื่นไส้อาเจียน แก้จุกเสียด ช่วยขับลม ช่วยขับปัสสาวะ มีระบบย่อยอาหาร ช่วยลดอาการปวด ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยป้องกันโรคหอบหืด ช่วยลดอาการไอ ช่วยลดกลิ่นปาก มีอนุมูลอิสระ ช่วยรักษาแผลฟกช้ำ แก้เคล็ดขัดยอก ช่วยรักษาโรคปวดข้อ แก้แมลงกัดต่อย

การปลูกและขยายพันธุ์พาสลีย์

พาสลีย์เป็นพืชที่เจริญได้ ในดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนซุยเจริญได้ จะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้าก่อนหรือโดยหว่านเมล็ด ลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ได้เลย โดยหว่านให้กระจายๆ เมื่อต้นกล้างอกแล้ว ก็ให้ถอนต้นที่เบียดแน่นเกินไปออก การเพาะเมื่อต้นกล้าโตแล้ว จึงทำการย้ายปลูก ลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ได้ ให้มีระยะห่างประมาณ 20×20 ซม.

วิธีดูแลรักษาพาสลีย์

พาสลีย์เป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ชอบแสงแดด ต้องหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม โดยรดน้ำเช้าเย็น ให้โดนแดดตลอดวัน ต้องดูแลรดน้ำเสมอ จะทำให้พาสลีย์โตได้เร็ว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตพาสลีย์

จะเก็บเกี่ยวผลผลิตพาสลีย์ได้ ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน หลังปลูกลงแปลง เมื่อต้นใบเติบโตเต็มที่แล้ว จะเก็บโดยตัดก้านใบออก แล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด เด็ดก้านแก่ทิ้งไป แล้วนำมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

วิธีเก็บรักษาพาสลีย์

จะนำใบพาสลีย์ แล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด ก้านใบต้องเด็ดออกมาล้างทีละก้าน แล้วให้สะเด็ดน้ำออกให้หมด แล้วนำมาห่อด้วยกระดาษหรือผ้าขาวบาง แล้วใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แล้วนำไปแช่ตู้เย็น หรือนำใบมาหั่นแล้วตากให้แห้งสนิท จะเก็บไว้ใช้ได้นาน

Be the first to comment

Leave a Reply