มันแกว

มันแกว (Jicama) เป็นพืชล้มลุกเถาเลื้อย มีรากแก้วเป็นที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีทรงกลมแป้น มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตามสายพันธุ์ มีสีน้ำตาลอ่อน
มันแกว (Jicama) เป็นพืชล้มลุกเถาเลื้อย มีรากแก้วเป็นที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีทรงกลมแป้น มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตามสายพันธุ์ มีสีน้ำตาลอ่อน

มันแกว

►มันแกว (Jicama) เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย รากมีระบบรากแก้ว เป็นรากที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมแป้น มีเปลือกบางเรียบ หรือมีพูนูนรอบๆหัว มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตามสายพันธุ์ มีสีน้ำตาลอ่อน มีเนื้อข้างในสีขาวนวล เนื้อแน่นอวบน้ำ มีรสชาติกรอบหวานมัน ต้นนึงจะมีอยู่หัวเดียว มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง และนิยมปลูกกันมากในหลายประเทศ ประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ ปลูกในทั่วทุกภาคและปลูกได้ทุกฤดู มีประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง ใช้หัวนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู

มันแกว

พืชผักและผลไม้สมุนไพร
มันแกว : Jicama

มันแกว : yam bean
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachyrhizus erosus
อยู่ในวงศ์ : Fabaceae

มันแกว (Man-Keaw) เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน มีขนอ่อนปกคลุม มีสีเขียว มีระบบรากแก้ว เป็นรากที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมแป้น มีเปลือกบางเรียบ หรือมีพูนูนรอบๆหัว มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตามสายพันธุ์ มีสีน้ำตาลอ่อน มีเนื้อข้างในสีขาวนวล เนื้อแน่นอวบน้ำ มีรสชาติกรอบหวานมัน ต้นนึงจะมีอยู่หัวเดียว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีสีเขียว ดอกมีลักษณะคล้ายดอกแค กลีบดอกมีสีชมพู สีขาว สีม่วงอมน้ำเงิน ตามสายพันธุ์ ใช้หัวนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองพันธุ์ คือ พันธ์ุหัวเล็ก และพันธ์ุหัวใหญ่ และได้มีการปลูกหลายสายพันธุ์

ลำต้น เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุปีเดียว มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลม โคนต้นเป็นเนื้อแข็ง มีเถาเหนียว เถาจะทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน มีขนอ่อนปกคลุม มีสีเขียว

ราก มีระบบรากแก้ว เป็นรากที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมแป้น มีเปลือกบางเรียบ หรือมีพูนูนรอบๆหัว หัวมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตามสายพันธุ์ มีสีน้ำตาลอ่อน มีเนื้อข้างในสีขาวนวล เนื้อแน่นอวบน้ำ มีรสชาติกรอบหวานมัน ต้นนึงจะมีอยู่หัวเดียว

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยสามใบอยู่ในก้านเดียวกัน ใบย่อยมีลักษณะรูปสามเหลี่ยม โคนกว้างปลายแหลม ใบหนาหยาบ มีก้านใบรองรับยาว ใบมีสีเขียว

ดอก ออกดอกเดี่ยว อยู่เป็นช่อแบบกระจะ มีลักษณะคล้ายดอกแค กลีบดอกมีสีชมพู สีขาว สีม่วงอมน้ำเงิน ตามสายพันธุ์ มีก้านยาวรองรับ กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ดอกออกตามซอกใบ

เนื้อมันแกว

ผล ออกเป็นฝัก มีลักษณะทรงขนาน แบนตรงยาว ฝักอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน้ำตาล มีขนอ่อนๆปกคลุม มีเมล็ดเล็กๆเรียงอยู่ข้างในฝัก

เมล็ด จะอยู่ภายในผล จะมีเมล็ดเล็กๆเรียงอยู่ข้างในฝัก เมล็ดมีลักษณะทรงจตุรัสแบนเล็กๆ เมล็ดเรียบมัน มีสีน้ำตาล เมล็ดมีพิษถึงชีวิตห้ามรับประทาน

ประโยชน์และมีสรรพคุณมันแกว

มีคาร์โบไฮเดรต มีโพแทสเซียม มีฟอสฟอรัส มีวิตามินเอ มีวิตามินซี มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินบี3 มีวิตามินบี5 มีวิตามินบี6 มีวิตามินบี12 มีแคลเซียม มีเหล็ก มีแมงกานีส มีโซเดียม มีไขมัน มีน้ำตาล มีโปรตีน มีสังกะสี มีพลังงาน มีแมกนีเซียม มีเส้นใย มีวิตามินเค

ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ช่วยป้องกันหวัด ช่วยรัถ่ายพยาธิ ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ช่วยรักษากลากเกลื้อน ช่วยรักษาหูด แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ ช่วยลดไข้ ช่วยดับพิษร้อน แก้ท้องผูก ช่วยระบบขับถ่าย แก้ปวดศรีษะ ช่วยลดความดันโลหิตสูง ช่วยรักษาพิษสุราเรื้อรัง

ข้อควรระวัง เมล็ดมีพิษถึงชีวิตห้ามรับประทาน

การปลูกและขยายพันธุ์มันแกว

มันแกวจะปลูกได้ในดินทุกชนิด ดินร่วน ดินร่วนปนทรายจะเจริญเติบโตได้ดี การระบายน้ำดี ทนความแห้งแล้งได้ดี การปลูกใช้เมล็ด นำปลูกลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ ให้หยอดหลุมละประมาณ 2-3 เมล็ด ให้มีระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 20×30 เซนติเมตร

หัวมันแกว

วิธีดูแลรักษามันแกว

มันแกวเป็นพืชชอบแสงแดด ที่ทนความแห้งแล้งได้ดี เริ่มปลูกตอนแรกต้องรดน้ำทุกวัน ให้การระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ให้โดนแดดได้ตลอด จะเจริญเติบโตได้ดี หลังจากต้นเจริญเติบโต เริ่มทอดยอดหรือเลื้อยตามพื้นแล้ว ให้ลดการให้น้ำได้เรื่อยๆ เมื่อเถาเริ่มแก่เหลืองให้ลดการให้น้ำลง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันแกว

เมื่อมันแกวมีเถาแก่เต็มที่ มีอายุได้ประมาณ 3-6 เดือน หลังปลูกลงในแปลง มีอายุตามสายพันธุ์ ให้สังเกตุดูที่เถาแก่จะออกแห้ง จะสามารถจะขุดหัวออกมา แล้วนำดินออกให้หมด ระวังหัวเป็นรอยแผล แล้วนำไปล้างดินออกให้สะอาด สะเด็ดน้ำให้แห้ง แล้วนำไปเก็บใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

วิธีเก็บรักษามันแกว

จะนำหัวมันแกว แล้วเราจะนำมาวางในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน

Be the first to comment

Leave a Reply