วิธีต้มหน่อไม้สด

วิธีต้มหน่อไม้สด
วิธีต้มหน่อไม้สด

วิธีต้มหน่อไม้สด

►วิธีต้มหน่อไม้สด เราสามารถทำเองได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก จะได้หน่อไม้สดนุ่มๆ ต้มสุกอร่อยสะอาด พร้อมใช้ในการประกอบ อาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู อร่อยเข้ากัน เรามีเคล็ดลับคือ เลือกหน่อไม้ที่สด ขนาดกำลังพอดี เลือกใช้หน่อไม้ไผ่ตงหวานจะอร่อยมาก จากนั้นนำมาแกะปอกเปลือก ด้านนอกออกให้หมด จากนั้นตัดส่วนที่แข็งออกทิ้งไปให้หมด ใช้เล็บจิกดูจนกว่าจะอ่อนพอดี จากนั้นจึงหั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดหนาเท่าๆกัน จากนั้นต้มน้ำให้เดือดพล่าน จากนั้นนำหน่อไม้สดหั่นลงไปต้ม ใช้เวลาต้มประมาณ 15-20 นาที จากนั้นตักดูว่าหน่อไม้สุกดี ชิมดูว่าไม่ขม และสีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆ จากนั้นเทน้ำทิ้งสะเด็ดน้ำออก จากนั้นนำมาพร้อมนำไปใช้ ในการประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู อร่อยเข้ากัน หวังว่าทุกท่านคงลอง ทำวิธีต้มหน่อไม้สด จากวิธีของทางเราน่ะค่ะ

สูตรอาหารไทย : ส่วนผสมสำหรับทำ
วิธีต้มหน่อไม้สด
How to Boil Fresh Bamboo Shoots

สำหรับใช้ในการประกอบอาหารเมนูต่างๆ
หน่อไม้สด 2 กก.
น้ำเปล่า 2 ล.
หม้อ 1 ใบ

วิธีการและขั้นตอนการทำ
วิธีต้มหน่อไม้สด
Wi Tee Tom Nor Mai Sod

1.เตรียมหน่อไม้สด เลือกที่สดใหม่ ขนาดกำลังพอดี เลือกใช้หน่อไม้ไผ่ตงหวานจะอร่อยมาก จากนั้นนำมาแกะปอกเปลือก ด้านนอกออกให้หมด

หน่อไม้สด

2.จากนั้นนำหน่อไม้สด นำมาหั่นตัดส่วนที่แข็ง ออกทิ้งไปให้หมด ใช้เล็บจิกดู จนกว่าจะอ่อนพอดี

ตัดส่วนแข็งหน่อไม้สดทิ้งไป

3.เมื่อเช็คดูว่า หน่อไม้อ่อนพอดีแล้ว จากนั้นจึงหั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดหนาเท่าๆกัน

หั่นหน่อไม้สดเป็นชิ้นๆ

4.จากนั้นหั่นหน่อไม้สด หั่นออกให้หมดทั้งหน่อ แล้วแกะเปลือกที่แข็งๆ ที่มีขนออกทิ้งไป แต่เปลือกบางที่ไม่มีขน นำมาหั่นเป็นชิ้นๆ

หั่นหน่อไม้สดให้หมดทั้งหน่อ

5.จะได้หน่อไม้สด ที่หั่นเป็นชิ้นๆ เตรียมไว้

หน่อไม้สดหั่นชิ้น

6.จากนั้นตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป ใช้ไฟกลาง จากนั้นต้มให้น้ำเดือดพล่าน

ต้มน้ำให้เดือด

7.เมื่อต้มน้ำเดือดพล่านดีแล้ว จากนั้นนำหน่อไม้สดที่หั่นเตรียมไว้ นำมาใส่ลงไปต้ม

นำหน่อไม้สดหั่นใส่ลงในหม้อต้ม

8.จากนั้นต้มหน่อไม้สดให้สุก ใช้เวลาต้มประมาณ 15-20 นาที

ต้มหน่อไม้สดให้สุก

9.เมื่อต้มหน่อไม้ได้เวลาแล้ว หน่อไม้สดต้มจะสุกพอดี สีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆ จากนั้นลองตักหน่อไม้ดู ชิมดูว่าไม่ขมแล้ว

หน่อไม้สดต้มสุก

10.จากนั้นเทน้ำออกให้หมด แล้วสะเด็ดน้ำออกให้หมด

เทน้ำออกให้หมด

11.จะได้หน่อไม้สดต้มสุกดีแล้ว พร้อมใช้ในการประกอบอาหารเมนูต่างๆ

หน่อไม้สดต้มสุกดีแล้ว

12.หน่อไม้สดต้มสุกง่ายๆ อร่อยสะอาด พร้อมใช้ในการประกอบอาหารเมนูต่างๆ

วิธีต้มหน่อไม้สด

วิธีต้มหน่อไม้สดง่ายๆ จะได้หน่อไม้สดนุ่มๆ ต้มสุกอร่อยสะอาด พร้อมใช้ในการประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู ได้แก่ แกงจืดหน่อไม้ไก่ แกงจืดหน่อไม้กระดูกหมู อร่อยเข้ากันมากค่ะ

t430

Be the first to comment

Leave a Reply