วิธีทำกระทงสี่มุม

วิธีทำกระทงสี่มุม
วิธีทำกระทงสี่มุม

วิธีทำกระทงสี่มุม

►วิธีทำกระทงสี่มุม ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ห่อขนมต่างๆ นี่คือประโยชน์ของใบตอง และยังสวยงาม ตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะ เรามีเคล็ดลับคือ เลือกใบตองที่เขียวสด จากนั้นนำไปตากแดดให้พอสลด ใบตองจะได้เหนียว ไม่กรอบแตก แล้วนำมาตัดเป็นรูปวงกลม จากนั้นนำมาพับมุมแล้วเย็บ จะได้กระทงสี่มุม ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ห่อขนมต่างๆ หวังว่าทุกท่านคงลอง ทำกระทงสี่มุม ด้วยวิธีทำที่ง่ายๆ ของเราน่ะค่ะ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำ
วิธีทำกระทงสี่มุม
Making Krathong Four

ใบตองตัด 8 ใบ
มีด 1 เล่ม
แม็กซ์สำหรับเย็บ 1 อัน
เขียง 1 อัน
ถ้วยรูปวงกลม 1 ใบ

วิธีการและขั้นตอนการทำ
วิธีทำกระทงสี่มุม
Wi Tee Tum Kratong See Mum

1.เตรียมใบตองที่สีเขียวสด จากนั้นนำไปตากแดดให้พอสลด ใบตองจะได้เหนียว ไม่กรอบแตก

ใบตอง

2.จากนั้นนำใบตองมาเช็ด ทำความสะอาด แล้วนำใบตองมาฉีกเป็นแผ่นๆ แล้วนำไปวางบนเขียง แล้วใช้ถ้วยรูปวงกลมวางลงไป แล้วจากนั้นใช้มีดคมๆ ตัดออกมาตามแบบพิมพ์ รูปวงกลม เส้นผ่าวงกลมขนาด 3-4 นิ้ว หรือขนาดตามที่เราต้องการ

ตัดใบตองเป็นรูปวงกลม

3.แล้วจากนั้นนำใบตอง ที่เราได้ตัดรูปวงกลม ขนาดเท่าๆ กัน จากนั้นนำมาสองแผ่น เตรียมไว้

นำใบตองตัดรูปวงกลมมาสองแผ่น

4.จากนั้นนำใบตอง ที่ตัดเป็นรูปวงกลมสองแผ่น นำมาวางประกบกัน โดยที่หันด้านนวลใบตอง เข้าหาประกบกัน

วางใบตองสองแผ่นประกบหันนวลเข้าหากัน

5.จากนั้นพับจีบมุมที่หนึ่ง แล้วนำลูกแม็กซ์ มาเย็บติดมุมที่หนึ่ง

นำลูกแม็กซ์เย็บติดมุมที่หนึ่ง

6.ตามด้วยพับจีบมุมที่สอง คือตรงกันข้ามกับมุมที่หนึ่ง แล้วนำลูกแม็กซ์ มาเย็บติดมุมที่สอง

นำลูกแม็กซ์เย็บติดมุมที่สองตรงข้ามกัน

7.จากนั้นพับจีบมุมที่สาม คือระหว่างกลาง ของมุมที่หนึ่งกับมุมที่สอง แล้วนำลูกแม็กซ์ มาเย็บติดมุมที่สาม

นำลูกแม็กซ์เย็บติดมุมที่สาม

8.จากนั้นพับจีบมุมที่สี่ คือมุมที่เหลือ ระหว่างกลาง ของมุมที่หนึ่งกับมุมที่สอง ตรงข้ามกับมุมที่สาม แล้วนำลูกแม็กซ์มาเย็บ ติดมุมที่สี่

นำลูกแม็กซ์เย็บติดมุมที่สี่

9.จะได้กระทงสี่มุม ขนาดตามที่ต้องการ พร้อมใช้ กระทงสี่มุมสวยๆ ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ห่อขนมต่างๆ ได้แก่ ห่อหมกต่างๆ นี่คือประโยชน์ของใบตอง และยังสวยงาม ตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะ

กระทงสี่มุม

กระทงสี่มุมสวยๆ ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ห่อขนมต่างๆ ได้แก่ ห่อหมกต่างๆ นี่คือประโยชน์ของใบตอง และยังสวยงาม ตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะ

t129

Be the first to comment

Leave a Reply