หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน จากเหง้าเป็นลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ออ่อน มีทรงกลมยาวเป็นแท่ง มีใบเป็นเกล็ดบางๆตามข้อ มีสีเขียวอ่อน
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน จากเหง้าเป็นลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ออ่อน มีทรงกลมยาวเป็นแท่ง มีใบเป็นเกล็ดบางๆตามข้อ มีสีเขียวอ่อน

หน่อไม้ฝรั่ง

►หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีเหง้าเล็กๆใต้ดินแตกกอ ออกหน่อเหนือดิน มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ออ่อน จากเหง้าเป็นลำต้นเหนือดิน มีลักษณะทรงกลม ยาวเป็นแท่ง มีใบเป็นเกล็ดบางๆตามข้อ มีสีม่วง สีเขียวอ่อน และหน่อออกอยู่ใต้ดินมีสีขาว ใช้รับประทาน มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นเฉพาะตัว ถ้าปล่อยไว้จะเป็นต้น จะมีกิ่งก้านสาขาแตกออก มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปและแอฟริกา เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไป ในหลายประเทศที่มีอากาศเย็น หน่อไม้ฝรั่งมีปลูกหลายสายพันธุ์ มีประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง นำมาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู

ยอดหน่อไม้ฝรั่ง

พืชผักสมุนไพร
หน่อไม้ฝรั่ง : Asparagus

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asparagus officinalis
อยู่ในวงค์ : Asparagaceae

หน่อไม้ฝรั่ง (Nor-Mai-Farang) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีเหง้าเล็กๆใต้ดินแตกกอ ออกหน่อเหนือดิน มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ออ่อน จากเหง้าเป็นลำต้นเหนือดิน มีลักษณะทรงกลม ยาวเป็นแท่ง มีใบเป็นเกล็ดบางๆตามข้อ มีสีม่วง สีเขียวอ่อน และหน่อออกอยู่ใต้ดินมีสีขาว ใช้รับประทาน มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นเฉพาะตัว ถ้าปล่อยไว้จะเป็นต้น จะมีกิ่งก้านสาขาแตกออก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบมีลักษณะฝอยเล็กๆ มีสีเขียว นำมาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู แบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่หน่อสีเขียว(สามารถทำให้เกิดหน่อสีขาวได้) และหน่อสีม่วง หน่อไม้ฝรั่งมีปลูกหลายสายพันธุ์

หน่อไม้ฝรั่ง

ลำต้น เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีเหง้าเล็กๆใต้ดินแตกกอ ออกหน่อเหนือดิน มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ออ่อน จากเหง้าเป็นลำต้นเหนือดิน มีลักษณะทรงกลม ยาวเป็นแท่ง มีใบเป็นเกล็ดบางๆตามข้อ มีสีม่วง สีเขียวอ่อน และหน่อออกอยู่ใต้ดินมีสีขาว ใช้รับประทาน มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นเฉพาะตัว ถ้าปล่อยไว้จะเป็นต้น จะมีกิ่งก้านสาขาแตกออก

ราก มีระบบรากแก้ว มีรากฝอย มีลักษณะฝอยเล็กๆ แผ่ขยายออกรอบๆ มีเหง้าใต้ดิน สีน้ำตาล

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบยาว ออกตามข้อ ออกเรียงสลับกัน ออกเรียงเวียนรอบๆลำต้น มีก้านใบย่อย มีใบมีลักษณะฝอยเล็กๆ มีสีเขียว

หน่อไม้ฝรั่งสีขาว

ดอก ออกเป็นช่อ ออกตามกิ่งตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาว มีดอกย่อย อยู่เป็นกระจุก มีลักษณะรูประฆัง ทรงยาวรีเล็กๆ กลีบดอกมีสีเหลืองนวล ก้านมีสีเขียว

ผล มีลักษณะทรงกลม เล็กๆ ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงส้ม ผลแก่จะแตกออก มีเมล็ดอยู่ข้างในผล

เมล็ด เมื่อผลแก่แตกออกได้ มีเมล็ดอยู่ข้างใน มีเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อผล มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ มีสีดำ

หน่อไม้ฝรั่งสีเขียว

ประโยชน์และสรรพคุณหน่อไม้ฝรั่ง

มีฟอสฟอรัส มีเบตาแคโรทีน มีวิตามินเอ มีโฟเลต มีวิตามินซี มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินบี3 มีวิตามินบี5 มีวิตามินบี6 มีวิตามินบี9 มีคาร์โบไฮเดรต มีพลังงาน มีเส้นใย มีไขมัน มีเหล็ก มีสังกะสี มีแคลเซียม มีน้ำตาล มีโปรตีน มีแมกนีเซียม มีแมงกานีส มีโพแทสเซียม มีวิตามินอี

ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยลดกรดในกระเพาะ ช่วยบำรุงกระเพาะปัสสาวะ ช่วยลดกรดในลำไส้ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปอด ช่วยบำรุงผิวพรรณ แก้เมาค้าง ช่วยบำรุงตับ ช่วยบำรุงไต ช่วยขับสารพิษ ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ช่วยป้องกันโรคนิ่วในไต ช่วยป้องกันโรคนิ่วในกระเพาะ เป็นยาบำรุง มีอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคหัวใจ

การปลูกและขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งเจริญได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทรายจะเจริญได้ดี การปลูกโดยใช้เมล็ด เพาะต้นกล้า ประมาณ 5-6 เดือน แล้วปลูกลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ ปลูกให้ระยะห่างประมาณ 50×100 ซม. แล้วรดน้ำให้เพียงพอ

วิธีดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ชอบน้ำ ให้ระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ชอบแสงแดด ต้องดูแลรดน้ำเสมอ โดยรดน้ำเช้าเย็น ให้โดนแดดตลอดวัน จะทำให้เจริญเติบโตได้เร็ว ต้องถอนหญ้ารอบๆลำต้นเสมอ ให้ตัดแต่งต้นตัดกิ่งบ้าง เพื่อเพิ่มผลผลิต

ลำต้นหน่อไม้ฝรั่ง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งจะเก็บเกี่ยวใช้เวลา ประมาณ 4-6 เดือน หลังย้ายปลูกลงแปลง ต้นมีขนาดโตเต็มที่ หน่อตรงไม่คดงอ ปลายหน่อแน่น ช่อใบไม่บาน ก็จะเก็บผลผลิตได้ โดยใช้มือถอนหน่อสีเขียว หรือหน่อสีขาวใช้พลั่วแซะก่อน แล้วถอนทั้งโคนต้น แล้วตัดรากออก แล้วล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำใส่ในภาชนะที่มิดชิด อย่าให้โดนแสงแดด จะทำให้เหี่ยวได้

การเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่ง

นำหน่อไม้ฝรั่งที่ตัดไว้ นำมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วสะเด็ดน้ำออกให้หมด แล้วใส่ในกล่องหรือภาชนะ แล้วนำไปแช่ตู้เย็น จะสามารถเก็บไว้ได้นาน

Be the first to comment

Leave a Reply