No Picture
พืชสมุนไพร

ไธม์

ไธม์ ►ไธม์ (Thymus) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชมีทรงพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเตี้ย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ใบมีลักษณะทรงรี มีขนาดเล็ก ขอบใบหยัก ใบมีสีเขียว มีขนอ่อนๆ มีก้านใ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ออริกาโน่

ออริกาโน่ ►ออริกาโน่ (Oregano) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกกึ่งเลื้อย มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-3 ปี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีขนาดเ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ใบกระวาน

ใบกระวาน ►ใบกระวาน (Bay leaf) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ใบมีลักษณะทรงรีรูปหอก ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียว ใบด้านบนสีเข้มกว่าใบด้านล่าง มีก้านใบยาว มีกลิ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

แมคาเดเมีย

แมคาเดเมีย ►แมคาเดเมีย (Macadamia) เป็นพืชยืนต้น ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเปลือกแตกออก ภายในมีเมล็ดอยู่ มีลักษณะทรงกลม มีเยื่อบางมีสีน้ำตาลหุ้มเ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

เกาลัดอเมริกา

เกาลัดอเมริกา ►เกาลัดอเมริกา (American Chestnut) เป็นเกาลัดสายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชยืนต้น ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมปลายรี แบนเล็กน้อย มีขนาดเล็กกว่า มีเปลือกมีหน […]

No Picture
พืชสมุนไพร

เกาลัดหวาน

เกาลัดหวาน ►เกาลัดหวาน (Sweet Chestnut) เป็นเกาลัดสายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชยืนต้น ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมปลายรี แบนเล็กน้อย มีขนาดใหญ่กว่า มีเปลือกมีหนามแหลมรอบ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

เกาลัดจีน

เกาลัดจีน ►เกาลัดจีน (Chinese Chestnut) เป็นเกาลัดสายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชยืนต้น ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมปลายรี แบนเล็กน้อย มีเปลือกมีหนามแหลมยาว ผลอ่อนมีสีเขีย […]

No Picture
พืชสมุนไพร

เกาลัดญี่ปุ่น

เกาลัดญี่ปุ่น ►เกาลัดญี่ปุ่น (Japanese Chestnut) เป็นเกาลัดสายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชยืนต้น ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมปลายรี แบนเล็กน้อย มีขนาดเล็กกว่าเกาลัดหวานเล็ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

เกาลัด

เกาลัด ►เกาลัด (Chestnut) เป็นพืชยืนต้น เป็นพืชตระกูลถั่ว ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมปลายรี แบนเล็กน้อย มีเปลือกมีขนแหลมรอบๆ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเปลือกแ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

พิสตาชีโอ

พิสตาชีโอ ►พิสตาชีโอ (Pistachio) เป็นพืชยืนต้น เป็นพืชตระกูลมะม่วง ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมรี ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่สีเหลืองหรือสีส้ม ตามสายพันธุ์ เปลือกแตกออก […]