No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวกล้อง

21/03/2017 Jom 0

ข้าวกล้อง ►ข้าวกล้อง (Brown Rice) เป็นข้าวไม่ผ่านการขัดสี เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็ก […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมมะลิแดง

20/03/2017 Jom 0

ข้าวหอมมะลิแดง ►ข้าวหอมมะลิแดง (Red Jasmine Rice) เป็นข้าวหอมมะลิชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

20/03/2017 Jom 0

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ►ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมนิล

20/03/2017 Jom 0

ข้าวหอมนิล ►ข้าวหอมนิล (Hom Nin Rice) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวขาว

19/03/2017 Jom 0

ข้าวขาว ►ข้าวขาว (White Rice) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมมะลิ

19/03/2017 Jom 0

ข้าวหอมมะลิ ►ข้าวหอมมะลิ (Thai Jasmine Rice) เป็นข้าวไทยมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้ง […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวเหนียวขาว

19/03/2017 Jom 0

ข้าวเหนียวขาว ►ข้าวเหนียวขาว (White Glutinous Rice) เป็นข้าวเหนียวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวเหนียวดำ

18/03/2017 Jom 0

ข้าวเหนียวดำ ►ข้าวเหนียวดำ (Black Glutinous Rice) เป็นข้าวเหนียวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวเหนียว

18/03/2017 Jom 0

ข้าวเหนียว ►ข้าวเหนียว (Glutinous Rice) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็ก […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าว

18/03/2017 Jom 0

ข้าว ►ข้าว (Rice) เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อแ […]

1 2 3 75