กระถิน (white popinac) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว
ผัก

กระถิน

กระถิน ►กระถิน (White Popinac) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ใช้รับประทานยอดอ่อน ฝักอ่อน เมล็ด มีรสชาติ […]