กระเจี๊ยบเขียว (Okra) ผลเป็นฝักทรงยาวเรียวรี มีสันห้าเหลี่ยมตามยาว มีขนเล็กๆทั่วผล ฝักอ่อนมีสีเขียว มีเมล็ดเล็กกลมสีขาวอยู่ข้างใน มีน้ำเมือกลื่นหุ้มเมล็ดอยู่
ผัก

กระเจี๊ยบเขียว

กระเจี๊ยบเขียว ►กระเจี๊ยบเขียว (Okra) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ลำต้นเป็นกลมเล็กๆ แตกกิ่งสาขามาก มีสีเขีย […]