กระเจี๊ยบแดง (Roselle) มีกลีบเลี้ยงสีแดง เนื้อฉ่ำน้ำหุ้มอยู่ มีรสชาติเปรี้ยวจัด มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา
ผัก

กระเจี๊ยบแดง

กระเจี๊ยบแดง ►กระเจี๊ยบแดง (Roselle) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ลำต้นเป็นกลมเล็กๆ แตกกิ่งสาขามาก มีสีม่วงอ […]