No Picture
ผัก

กระเทียมจีน

กระเทียมจีน ►กระเทียมจีน (Chinense Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมๆ แบนรี มีขนาดใหญ่กว่ากระเทียมไทย มีอยู่เป […]