กล้วยน้ำว้า (Cultivated Banana) เป็นกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของไทย
ผลไม้

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า ►กล้วยน้ำว้า (Cultivated Banana) เป็นกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของไทย เป็นไม้ดอกล้มลุก เป็นกล้วยพันธุ์ผสมชนิดหนึ่ง เป็นกล้วยพันธุ์ผสมระหว่างกล้วยป่า กับกล้วยตานี มีลำต้นเ […]