กล้วยไข่ (Lady Finger Banana) เป็นพืชตระกูลกล้วยชนิดหนึ่ง
ผลไม้

กล้วยไข่

กล้วยไข่ ►กล้วยไข่ (Lady Finger Banana) เป็นพืชตระกูลกล้วย เป็นผลไม้ล้มลุก มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีลักษณะกลมๆ ใบแบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ จะมีเครือมีหวีอยู่ และมีหัวปลีออกที่ป […]