เสาวรส (Passion fruit) เป็นพืชในตระกูลกะทกรก เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุหลายปี
ผลไม้

เสาวรส

เสาวรส ►เสาวรส (Passion fruit) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นพืชในตระกูลกะทกรก เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุหลายปี หรือมีอีกหลายชื่อเรียกว่า กะทกรกฝรั่ง กะทกรกยักษ์ กะทกรกสีดา ผลมีลักษณะทรง […]