No Picture
ผัก

กะหล่ำดอกเจดีย์

กะหล่ำดอกเจดีย์ ►กะหล่ำดอกเจดีย์ (Romanesco) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ชอบอากาศหนาวเย็น เป็นดอกเดี่ยว มีดอกขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ในดอกเดี […]