No Picture
ผัก

กะหล่ำดอกสีขาว

กะหล่ำดอกสีขาว ►กะหล่ำดอกสีขาว (White Cauliflower) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ชอบอากาศหนาวเย็น เป็นดอกเดี่ยว มีดอกขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ใน […]

No Picture
ผัก

กะหล่ำดอกสีเหลือง

กะหล่ำดอกสีเหลือง ►กะหล่ำดอกสีเหลือง (Yellow Cauliflower) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ชอบอากาศหนาวเย็น เป็นดอกเดี่ยว มีดอกขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกัน […]

No Picture
ผัก

กะหล่ำดอกสีม่วง

กะหล่ำดอกสีม่วง ►กะหล่ำดอกสีม่วง (Purple Cauliflower) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ชอบอากาศหนาวเย็น เป็นดอกเดี่ยว มีดอกขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น […]

กะหล่ำดอก-cauliflower พืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ใช้ดอกรับประทาน
ผัก

กะหล่ำดอก

กะหล่ำดอก ►กะหล่ำดอก (Cauliflower) เป็นพืชล้มลุก อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ดอกอยู่เป็นช่อ เป็นดอกเดี่ยว มีดอกขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ในดอกเดียวกัน ดอกมีหล […]