กะหล่ำปลีใบย่น (Savoy Cabbage) เป็นกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง มีใบกว้างเป็นคลื่นย่นมาก ผิวใบหยิกย่นขอบใบย่น หุ้มซ้อนกันแน่นหลายชั้นกลมแน่น มีสีเขียวรสชาติหวานกรอบ
ผัก

กะหล่ำปลีใบย่น

กะหล่ำปลีใบย่น ►กะหล่ำปลีใบย่น (Savoy Cabbage) เป็นกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีลักษณะกลมสั้นๆ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใ […]