การคั้นน้ำใบเตย
เครื่องดื่ม

การคั้นน้ำใบเตย

การคั้นน้ำใบเตย ►การคั้นน้ำใบเตย ได้กลิ่นความหอมของใบเตย สีเขียวสวยงาม สำหรับใช้ในการทำสี ในขนมหวานไทยต่างๆ และใช้ในการทำสีในอาหารต่างๆ ให้ได้สีเขียวสวยงาม ตามธรรมชาติ และได้ก […]