No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง ►ข้าวกล้อง (Brown Rice) เป็นข้าวไม่ผ่านการขัดสี เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็ก […]