ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) เป็นข้าวโพดชนิดหนึ่ง ฝักทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก มีเมล็ดเรียงอยู่เต็มถึงปลายฝัก มีทรงกลมแบนเล็กๆมีสีเหลือง รสชาติหวานมัน
ผัก

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน ►ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) เป็นข้าวโพดชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก […]