ชะพลู (Wildbetal Leafbush) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร
ผัก

ชะพลู

ชะพลู ►ชะพลู (Wildbetal Leafbush) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชผักใบเขียว เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชมีอายุยืนยาว ใช้ประโยชน์จากใบ มีกลิ่นหอม ชะพลูมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน ของเอเช […]