No Picture
ผัก

อาร์ทิโชกสีม่วง

อาร์ทิโชกสีม่วง ►อาร์ทิโชกสีม่วง (Purple Artichoke) อยู่วงศ์เดียวกับทานตะวัน เป็นพืชเมืองหนาว เจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น เป็นพืชล้มลุก ดอกคล้ายดอกบัว ฐานรองดอกขนาดใหญ่ ก้านดอ […]