พาสลีย์ (Parsley) เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง คล้ายต้นผักชี ก้านใบแทงมาจากเหง้าใต้ดิน ใบหยิกเป็นฝอยและใบเรียบแบน ตามสายพันธุ์ ใบแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
พืชสมุนไพร

พาสลีย์

พาสลีย์ ►พาสลีย์ (Parsley) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก คล้ายต้นผักชี ต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีลักษณะสั้นๆ ห่อหุ้มไปด้วยก้า […]