หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน จากเหง้าเป็นลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ออ่อน มีทรงกลมยาวเป็นแท่ง มีใบเป็นเกล็ดบางๆตามข้อ มีสีเขียวอ่อน
ผัก

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง ►หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีเหง้าเล็กๆใต้ดินแตกกอ ออกหน่อเหนือดิน มีลำต้นแบ่งเป็นสองส่วน ลำต้นใต้ดินมีสีขาวและลำต้นเหนือดิน มียอดอ่อนหรือหน่ […]