No Picture
ผัก

อาร์ทิโชก

อาร์ทิโชก ►อาร์ทิโชก (Artichoke) อยู่วงศ์เดียวกับทานตะวัน เป็นพืชเมืองหนาว เจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น เป็นพืชล้มลุก ดอกคล้ายดอกบัว ฐานรองดอกขนาดใหญ่ ก้านดอกช่อใหญ่ยาว ออกตามซ […]