No Picture
ธัญพืช

อัลมอนด์

อัลมอนด์ ►อัลมอนด์ (Almond) เป็นพืชยืนต้น เป็นพืชตระกูลถั่ว ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมรี มีขนอ่อนๆปกคลุม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่เปลือกแตกออกมีสีน้ำตาล ข้างในมีเมล็ด มีเปลือกห […]