น้ำเต้า (Bottle Gourd) ผลมีรูปร่างต่างๆหลากหลาย มีลักษณะทรงรี ทรงกระบอก ทรงแป้น ทรงกลมมีคอคอด มีคอยาว ตามสายพันธุ์ มีเปลือกแข็งผิวเรียบสีเขียวอ่อน เนื้อนุ่มชุ่มน้ำ
ผัก

น้ำเต้า

น้ำเต้า ►น้ำเต้า (Bottle Gourd) เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีรูปร่างต่างๆหลากหลาย มีลักษณะทรงรี ทรงกระบอก ทรงแป้น ทรงกลมมีคอคอด มีคอยาว ตามสายพันธุ์ มีเปลือกแข็งผิวเรียบ มีส […]