No Picture
ผัก

บรอกโคลีสีเขียว

บรอกโคลีสีเขียว ►บรอกโคลีสีเขียว (Green Broccoli) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ดอกอยู่เป็นช่อ เป็นดอกเดี่ยว มีดอกย่อยขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ใ […]