No Picture
ผัก

บรอกโคลีสีเขียว

บรอกโคลีสีเขียว ►บรอกโคลีสีเขียว (Green Broccoli) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ดอกอยู่เป็นช่อ เป็นดอกเดี่ยว มีดอกย่อยขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ใ […]

No Picture
ผัก

บรอกโคลีสีม่วง

บรอกโคลีสีม่วง ►บรอกโคลีสีม่วง (Purple Broccoli) เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ดอกอยู่เป็นช่อ เป็นดอกเดี่ยว มีดอกย่อยขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ใน […]

บร็อคโคลี่-broccoli เป็นพืชผักสมุนไพร ทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี
ผัก

บรอกโคลี

บรอกโคลี ►บรอกโคลี (Broccoli) เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชทรงพุ่ม อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ใช้ลำต้นและดอกรับประทาน อยู่เป็นช่อ เป็นดอกเดี่ยว มีดอกย่อยข […]