บวบหอม (Sponge Gourd) เป็นบวบชนิดหนึ่ง ผลทรงกระบอกกลมเรียวยาว มีสีเขียว มีลายเส้นสีเขียวเข้มตามยาว
ผัก

บวบหอม

บวบหอม ►บวบหอม (Sponge Gourd) เป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้น เป็นบวบชนิดหนึ่ง ผลมีลักษณะทรงกระบอก กลมเรียวยาว ผลมีสีเขียว มีลายเส้นสีเขียวเข้มตามยาว มีใส้ภายในผล มีเมล็ดเรียงอยู่ข้าง […]