บวบเหลี่ยม (Angled Loofah) เป็นบวบชนิดหนึ่ง ผลทรงกระบอกเรียวยาว ผิวเปลือกหนา มีสันขอบคมตามแนวยาวรอบผล มีสีเขียว
ผัก

บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ►บวบเหลี่ยม (Angled Loofah) เป็นบวบชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกระบอก เรียวยาว ผิวเปลือกหนา มีสันขอบคมตามแนวยาวรอบผล มีสีเขียว เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ […]