บวบเหลี่ยม (Angled Loofah) เป็นบวบชนิดหนึ่ง ผลทรงกระบอกเรียวยาว ผิวเปลือกหนา มีสันขอบคมตามแนวยาวรอบผล มีสีเขียว
ผัก

บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ►บวบเหลี่ยม (Angled Loofah) เป็นบวบชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกระบอก เรียวยาว ผิวเปลือกหนา มีสันขอบคมตามแนวยาวรอบผล มีสีเขียว เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ […]

บวบหอม (Sponge Gourd) เป็นบวบชนิดหนึ่ง ผลทรงกระบอกกลมเรียวยาว มีสีเขียว มีลายเส้นสีเขียวเข้มตามยาว
ผัก

บวบหอม

บวบหอม ►บวบหอม (Sponge Gourd) เป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้น เป็นบวบชนิดหนึ่ง ผลมีลักษณะทรงกระบอก กลมเรียวยาว ผลมีสีเขียว มีลายเส้นสีเขียวเข้มตามยาว มีใส้ภายในผล มีเมล็ดเรียงอยู่ข้าง […]

บวบงู (Snake Gourd) เป็นบวบชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้น ผลกลมเรียวยาวโค้งยาวบิดงอ ปลายผลแหลม เปลือกบางผิวเรียบ มีสีเขียวมีลายเส้นสีขาวตามยาว
ผัก

บวบงู

บวบงู ►บวบงู (Snake Gourd) เป็นบวบชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้น ผลคล้ายงู ผลมีลักษณะกลมเรียวยาว โค้งยาวบิดงอ ปลายผลแหลม เปลือกบางผิวเรียบ มีสีเขียวมีลายเ […]