No Picture
ผลไม้

ชมพู่น้ำดอกไม้

ชมพู่น้ำดอกไม้ ►ชมพู่น้ำดอกไม้ (Syzygium Jambos) เป็นชมพู่ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงกลม คล้ายผลแอปเปิ้ล มีกลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบปลายผ […]