No Picture
ผลไม้

ชมพู่แก้มแหม่ม

ชมพู่แก้มแหม่ม ►ชมพู่แก้มแหม่ม (Java Apple) เป็นชมพู่สายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมรี รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ ผิวเปลือกนอกเรียบ ผลอ่อนมีสีเข […]