ซูกินี (Zucchini) ผลกลมเรียว ยาวรี ทรงกระบอก ผิวเปลือกบางมีขนอ่อนๆ มีขั้วใหญ่หนา ผลสีเขียวเข้ม มีลายจุดสีขาวเล็กๆ หรือสีเหลืองตามสายพันธุ์ เนื้อแน่นฉ่ำน้ำ รสชาติหวานกรอบ
ผัก

ซูกินี

ซูกินี ►ซูกินี (Zucchini) เป็นพืชมีทรงพุ่มกึ่งเลื้อย ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะกลมเรียว ยาวรี ทรงกระบอก ผิวเปลือกบางมีขนอ่อนๆ มีขั้วใหญ่หนา ผลจะมีสีเขียวเข้ม มีลายจุดสีขาวเล็กๆ ห […]