No Picture
ผลไม้

มะไฟจีน

มะไฟจีน ►มะไฟจีน (Wampee) อยู่ตะกูลเดียวกับส้ม ผลคล้ายมะไฟ เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลออกเป็นพวง ผลมีลักษณะทรงกลม ผลอ่อนมีสีเขียว มีขนคล้ายกำมะหยี่ เมื่อผลสุกจะผ […]