No Picture
ผลไม้

สาลี่

สาลี่ ►สาลี่ (Asian Pear) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มขนาดกลาง ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมแป้น คล้ายผลแอปเปิ้ล ผิวเปลือกบางผิวเรียบ มีแกนกลางแข็ง ผลดิบสีเขียว ผลสุกจะมี […]