ส้มโอมือ (Som-O-Mue) ผลมีทรงรี ปลายผลแยกออกเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือ หรือหนวดปลาหมึก ผลสุกสีเหลืองอมส้ม สีเหลือง ภายในผลจะมีสีขาวหนาคล้ายฟองน้ำ ไม่มีเนื้อผลและเมล็ด
ผลไม้

ส้มโอมือ

ส้มโอมือ ►ส้มโอมือ (Buddha’s Fingers) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพืชตระกูลส้ม ลำต้นมีกิ่งมีหนามยาวแหลมคมผล ผลมีลักษณะรูปทรงรี ปลายผลแยกออกเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือ หรือหนวดปลาห […]