No Picture
ผลไม้

หว้า

หว้า ►หว้า (Jambolan Plum) เป็นไม้ยืนต้น ต้นทรงพุ่มมีขนาดกลาง ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมรีเล็กๆ ผิวเปลือกเรียบ ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกจะมีสีแดง สีม่วงอมแดง และสีออก […]