องุ่นเขียว (Green Grape) เป็นองุ่นชนิดหนึ่ง ผลทรงกลม ทรงรี ผลมีสีเขียว รสชาติเปรี้ยวอมหวาน หรือหวานกรอบ ตามสายพันธุ์ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ
ผลไม้

องุ่นเขียว

องุ่นเขียว ►องุ่นเขียว (Green Grape) เป็นองุ่นชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นเป็นเถาเลื้อย ผลอยู่เป็นพวง มีผลย่อยเกาะอยู่แน่น มีลักษณะทรงกลม ทรงรี เปลือกบางผิวเรียบ มีนวลข […]