มะยม (Star Gooseberry) ผลทรงกลม เว้านูนเป็นพูรอบผล สีเขียวอมเหลือง มีรสชาติเปรี้ยว
ผลไม้

มะยม

มะยม ►มะยม (Star Gooseberry) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลมีลักษณะทรงกลม เว้านูนเป็นพูรอบผล ผิวเปลือกบางเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ผลมีสีเขียวอมเหลือง มีเนื้อสีเขียวอ่อน เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ ม […]

มะขามป้อม (Indian Gooseberry) ผลทรงกลม ผิวเปลือกบางเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ผลมีสีเขียวอ่อนใส เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสชาติเปรี้ยวอมฝาด มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย
ผลไม้

มะขามป้อม

มะขามป้อม ►มะขามป้อม (Indian Gooseberry) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลมีลักษณะทรงกลม ผิวเปลือกบางเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ผลมีสีเขียวอมเหลือง ออกใสๆ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีเมล็ดแข็งสีเขียว อ […]

มะม่วง (Mango) ผลทรงรี เปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อสีเหลือง รสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย
ผลไม้

มะม่วง

มะม่วง ►มะม่วง (Mango) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี้ยว มียางสีขาว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อสุกมีสีเหลือง มี […]

มะขามเทศ (Manila Tamarind) เป็นพืชผลไม้พื้นบ้าน
ผลไม้

มะขามเทศ

มะขามเทศ ►มะขามเทศ (Manila Tamarind) เป็นพืชผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กิ่งมีหนามแหลม มีฝักลักษณะกลมโค้งงอ มีเนื้อสีชมพู หรือสีขาว มีรสชาติหวานมัน หรือฝาดตามสายพันธุ์ […]