บลูเบอร์รี (Blueberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลมีทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีวงแหวนเล็กๆ คล้ายมุงกุฎ ผลสุกจะมีสีม่วงเข้มหรือสีฟ้าอมม่วง มีเนื้อสีม่วงอมน้ำเงิน เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยว
ผลไม้

บลูเบอร์รี

บลูเบอร์รี ►บลูเบอร์รี (Blueberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีวงแหวนเล็กๆ คล้ายมุงกุฎ ผ […]

แบล็กเบอร์รี (Blackberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลรูปกรวย ผิวเปลือกมีปุ่มกลมเล็กๆอยู่บนผลแน่น มีขนเล็กๆบางๆอยู่ทั่วผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลสุกจะมีสีม่วงเข้มหรือสีดำ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ
ผลไม้

แบล็กเบอร์รี

แบล็กเบอร์รี ►แบล็กเบอร์รี (Blackberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี อยู่สกุลเดียวกับราสเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านเลื้อยได้ ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะรูปกรวย ผิ […]

าสเบอร์รี (Raspberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลรูปกรวย ด้านในกลวง คล้ายรูปหัวใจ ผิวเปลือกมีปุ่มกลมเล็กๆอยู่บนผล มีขนเล็กๆทั่วผล มีสีแดงเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ รสชาติหวานหรือเปรี้ยวตามสายพันธุ์
ผลไม้

ราสเบอร์รี

ราสเบอร์รี ►ราสเบอร์รี (Raspberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี อยู่สกุลเดียวกับแบล็กเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านเลื้อยได้ ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะรูปกรวย ด้านใ […]

สตรอว์เบอร์รี (Strawberry) ผลมีทรงกลมรีตรงขั้วมีกลีบเลี้ยงสีเขียว เปลือกมีเมล็ดเล็กๆเกาะอยู่ มีเสี้ยนเล็กๆบางๆอยู่ทั่วผล ผลสุกสีแดงหรือสีแดงอมส้ม เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำรสชาติเปรี้ยวหรือหวาน ตามสายพันธุ์
ผลไม้

สตรอว์เบอร์รี

สตรอว์เบอร์รี ►สตรอว์เบอร์รี (Strawberry) อยู่สกุลเดียวกับกุหลาบ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านแผ่คลุมดิน ผลเป็นผลเดี่ยว มีก้านผลยาวแทงออกจากลำต้น มีลักษณะทร […]

ลูกพลับ (Persimmon) ผลมีทรงกลม ทรงไข่ หรือทรงแป้น ตามสายพันธุ์ ผลสุกสีเหลืองหรือสีเหลืองอมส้ม มีเนื้อสีเหลืองหรือสีส้ม เนื้อแน่นฉ่ำน้ำ รสชาติหวานกรอบมีกลิ่นหอม
ผลไม้

ลูกพลับ

ลูกพลับ ►ลูกพลับ (Persimmon) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีทรงพุ่มขนาดกลาง ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลม ทรงไข่ หรือทรงแป้น ตามสายพันธุ์ มีเปลือกบางผิวเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เ […]

เลมอน(Lemon) เป็นพืชตระกูลส้ม ลำต้นมีหนามแหลมยาวที่ปลายยอด ผลมีทรงกลมรี ปลายผลมีติ่งแหลม ผลสุกสีเหลืองสด มีเนื้อฉ่ำน้ำ มีเมล็ดจำนวนมากๆ รสชาติเปรี้ยวจัด
ผลไม้

เลมอน

เลมอน ►เลมอน(Lemon) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นพืชตระกูลส้ม ลำต้นมีกิ่งมีหนามแหลมยาวที่ปลายยอด ผลมีลักษณะทรงกลมรี ปลายผลมีติ่งแหลม ขั้วหัวของผลเป็นจุก ผิวเปลือกหนาเรียบมัน ผลอ่ […]

ส้มโอมือ (Som-O-Mue) ผลมีทรงรี ปลายผลแยกออกเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือ หรือหนวดปลาหมึก ผลสุกสีเหลืองอมส้ม สีเหลือง ภายในผลจะมีสีขาวหนาคล้ายฟองน้ำ ไม่มีเนื้อผลและเมล็ด
ผลไม้

ส้มโอมือ

ส้มโอมือ ►ส้มโอมือ (Buddha’s Fingers) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพืชตระกูลส้ม ลำต้นมีกิ่งมีหนามยาวแหลมคมผล ผลมีลักษณะรูปทรงรี ปลายผลแยกออกเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือ หรือหนวดปลาห […]

เกรปฟรุต (Grapefruit) ผลทรงกลมรี กลมแป้น เปลือกหนาผิวเรียบ ผลสีเหลืองหรือสีส้ม รสชาติเปรี้ยวอมหวานหรือเปรี้ยวจัด มีเนื้อเป็นถุงน้ำเล็กๆ สีชมพูหรือสีแดง มีกลิ่นหอม
ผลไม้

เกรปฟรุต

เกรปฟรุต ►เกรปฟรุต (Grapefruit) เป็นพืชตระกูลเดียวกับส้ม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลมีลักษณะทรงกลมรี กลมแป้น เปลือกหนาผิวเรียบ มีต่อมน้ำมันทั่วผล ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม มีรสชาติเปรี […]

ม่อนไข่ (Egg Fruit) หรือเรียกว่าเซียนท้อ ผลมีทรงกลม ทรงไข่หรือทรงรี ปลายผลมีจะงอยแหลม ตามสายพันธุ์ ผลสุกสีเหลืองอ่อน เนื้อนุ่มเหนียวคล้ายแป้ง รสชาติหวานมันมีกลิ่นหอม
ผลไม้

ม่อนไข่

ม่อนไข่ ►ม่อนไข่ (Egg Fruit) เป็นไม้ยืนต้น เป็นทรงพุ่มขนาดกลาง ผลอยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลม ทรงไข่ หรือทรงรี ปลายผลมีจะงอยแหลม ตามสายพันธุ์ มีเปลือกบางผิวเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมี […]

ทับทิม (Pomegranate) ผลมีทรงกลมมีจุกด้านบน เปลือกหนาผิวเรียบเกลี้ยง ผลสีแดงอมเหลือง มีเนื้อชุ่มน้ำสีแดง สีชมพูอมแดงหุ้มเมล็ดอยู่ รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยว
ผลไม้

ทับทิม

ทับทิม ►ทับทิม (Pomegranate) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นทรงพุ่มขนาดกลาง ผลมีลักษณะทรงกลม มีจุกด้านบน มีเปลือกหนาผิวเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็น สีแดงอมเ […]