ผักชีลาว (Dill) เป็นพืชสมุนไพร และเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง
ผัก

ผักชีลาว

ผักชีลาว ►ผักชีลาว (Dill) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชล้มลุก สามารถใช้ประโยชน์ได้ส่วนใบ ลำต้น และเมล็ด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีถิ่นกำเนิดใ […]