ผักบุ้ง หรือเรียกอีกอย่างว่า ผักทอดยอด เป็นพืชผักสมุนไพร
ผัก

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง ►ผักบุ้ง (Morning Glory) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี มีเถาเลื้อยลอยน้ำได้ ใช้ลำต้น ใบและยอดอ่อนรับประทาน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก […]