No Picture
ผัก

ผักปลังแดง

ผักปลังแดง ►ผักปลังแดง (Malabar Nightshade) เป็นผักปลังชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุก มีเถาเลื้อยได้ เป็นใบเดี่ยว มีก้านใบยาวมีสีม่วงแดง ออกเรียงสลับกันตามข้อต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปหัว […]

No Picture
ผัก

ผักปลัง

ผักปลัง ►ผักปลัง (Malabar Spinach) เป็นพืชผักสมุนไพร มี 2 ชนิด คืือผักปลังแดง ผักปลังขาว เป็นพืชล้มลุก มีเถาเลื้อยได้ เป็นใบเดี่ยว มีก้านใบยาวมีสีเขียว หรือสีม่วงแดง ตามสายพัน […]