No Picture
ผัก

ผักไวล์ดร็อคเก็ต

ผักไวล์ดร็อคเก็ต ►ผักไวล์ดร็อคเก็ต (Wild Rocket) เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยว มีลักษณะกลมๆ มีข้อสั้นๆ จะมีก้านใบหุ้มอยู่ ใบซ้อนกันแน่น ออกเรี […]

No Picture
ผัก

ผักการ์เดนร็อคเก็ต

ผักการ์เดนร็อคเก็ต ►ผักการ์เดนร็อคเก็ต (Garden Rocket) เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยว มีลักษณะกลมๆ มีข้อสั้นๆ จะมีก้านใบหุ้มอยู่ ใบซ้อนกันแน่น […]

No Picture
ผัก

ผักร็อคเก็ต

ผักร็อคเก็ต ►ผักร็อคเก็ต (Rocket Salad) เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยว มีลักษณะกลมๆ มีข้อสั้นๆ จะมีก้านใบหุ้มอยู่ ใบซ้อนกันแน่น ออกเรียงสลับโดย […]