สะเดา (neem) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน
ผัก

สะเดา

สะเดา ►สะเดา (Neem) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยื่นต้น เป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ ใช้ใบ ยอดอ่อนและดอกรับประทาน สะเดามีรสชาติที่ขม มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย จัดเป็นพืชในเขตร […]