No Picture
ผัก

ผักสลัดเรดโอ๊คลีฟ

ผักสลัดเรดโอ๊คลีฟ ►ผักสลัดเรดโอ๊คลีฟ (Red Oak leaf lettuce) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยว มีลักษณะกลมๆ อวบอ้วน มีข้อสั้นๆ จะมีก้านใบยาวอวบน้ำหุ้มอยู่ ออ […]